(MOLREC)

HOME

COMPANY PROFILE

CONTACT

HOT TOPICS !

PUBLICATIES

DYNAMIC MARINE POWER

ACTIVITEITEN

TORSIE TRILLING ANALYSE

LEERBOEK TRILLINGSANALYSE

GEAVANCEERDE CONDITIE BEWAKING  &  KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE    (ALSO :)

 

 

TORSIETRILLING ANALYSE  (... lees meer ...)

 

In het vakgebied ‘roterende machines diagnostiek’ zijn torsietrilling problemen een lastig onderwerp. Waarom? Omdat torsietrillingen van roterende delen helaas niet kunnen worden gemeten met conventionele trillingsopnemers. De meeste analisten gebruiken conventionele versnellingsopnemers en komen er dan ook niet uit indien het om een torsietrilling probleem gaat. Er kan schade optreden aan machine onderdelen zoals (torsie-elastische) koppelingen, schoepen van turbines, scheuren in lassen van koelventilatoren van generatoren, etc. zonder waarschuwing vooraf: men stelt niets ongewoons vast op basis van trillingsanalyse. Vervolgens komt er een crash en men vraagt zich in goede gemoede af waarom de trillingsbewaking of het conditie monitoring programma heeft gefaald. Daarnaast is torsie resonantie vaak de reden dat toerental regeling niet stabiel te krijgen is.

 

Trouble-shooting van torsietrillingen is wel mogelijk middels FM demodulatie techniek. In het algemeen is dan het input signaal de pulstrein (draaggolf frequentie) van:

* een magnetische pick-up zoals standaard gemonteerd op een verbrandingsmotor bij generator sets, bij scheepsaandrijvingen, etc. (draaggolf frequentie 1 khz … 4 khz)

* een incremental encoder zoals gemonteerd op de aandrijfmotor bij AC of DC toerental geregelde aandrijvingen (draaggolf frequentie 4 khz … 40 khz)

Dergelijke sensors kunnen indien nodig ook tijdelijk worden gemonteerd t.b.v. torsietrilling analyse bij vele andere toepassingen zoals zuigercompressoren, plunjerpompen, tandwielkasten, etc.

Diverse andere signalen kunnen waardevolle torsietrilling gegevens bevatten zoals: de ‘rotor bar pass frequency’ (RBPF) van electromotoren, de ‘blade pass frequency’ (BPF) van pompen, turbines en ventilatoren en de tand-ingrijp frequentie(s) van tandwielkast overbrengingen.

 

In eigen beheer is een meetapparaat ontwikkeld en reeds jaren in gebruik waarmee wel succesvol torsietrillingen kunnen worden gemeten. Het meetprincipe is simpel. Indien de frequentie van de pulstrein constant is dan is de torsietrilling (ook wel oneenparigheidsgraad, koppelpulsatie of cyclic irregularity genoemd) nul. Elke torsietrilling uit zich in modulatie van de draaggolf frequentie, m.a.w. de rotatiesnelheid is niet meer constant. Een electronische frequentie demodulatie schakeling gebaseerd op PLL techniek maakt vervolgens het torsietrilling spectrum zichtbaar op een FFT spectrum analyser.

Tesamen met simpele QuickBasic45 software voor de berekening van torsie resonantie frequenties, koppelpulsatie, hoekverdraaiing, etc. van aandrijvingen kunnen theorie en praktijk (nu eindelijk eens) op elkaar worden afgestemd.

Torsietrilling analyse dient vaak te worden aangewend bij:

* dieselmotor aandrijvingen zoals aan boord van schepen

* industriële zuigercompressoren en zuigerpompen

* electrische DC en AC aandrijftechniek

* electrische metingen zoals cos fi demodulatie bij synchrone machines