(MOLREC)

HOME

COMPANY PROFILE

CONTACT

HOT TOPICS !

PUBLICATIES

DYNAMIC MARINE POWER

ACTIVITEITEN

TORSIE TRILLING ANALYSE

LEERBOEK TRILLINGSANALYSE

GEAVANCEERDE CONDITIE BEWAKING  &  KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE    (ALSO :)

 

Trillingsanalyse roterende machines is een mooi vakgebied. Het ontwerp van grote roterende industriële machines zoals pompen, ventilatoren, dieselmotoren, electrische machines, enz. evolueert voortdurend. Nieuwe markt- / klanteisen, innovaties en nieuwe materialen dagen ontwerpers en constructeurs steeds opnieuw uit hun machines te optimaliseren. Immers, de markt voedt de fabrikant op, niet andersom! Wie vandaag op safe speelt en uitontwikkelde ‘proven-design’ machines op de markt brengt is morgen niet meer concurrerend met prijs-prestatie verhouding, energieverbruik, enz. Doorgaande ontwikkeling kent echter ook een risico: de wet van behoud van ellende. De ontwerper of constructeur die met een technische modificatie enerzijds een gewenst voordeel kan bereiken maar even niet overziet dat er anderzijds een nadeel wordt geintroduceerd heeft een bedrijfszekerheid probleem. Bijvoorbeeld een trillingsprobleem.

 

De meeste trillingsproblemen zijn dynamische problemen. Statisch is een constructie vaak in orde, d.w.z. sterkte-technisch goed ontworpen. Ook uitlijning is meestal wel in orde. Resonantie is een vaak voorkomend dynamisch probleem. In geval van resonantie is er bij een bepaald toerental sprake van een aanstoot frequentie, bijvoorbeeld onbalans, welke samenvalt met een resonantie frequentie. In dat geval is noch de stijfheid noch de massa van een constructie bij machte de krachtwerking in toom te houden. Integendeel die twee heffen elkaar juist op. Er is dan alleen nog demping. Maar demping is bij veel constructies onvoldoende aanwezig. Onbalans en lagering fouten komen ook vaak voor. Er gaan dan vroegtijdig onderdelen falen hetgeen leidt tot inkomsten derving door productie verlies en ongeplande onderhoudskosten.

De schone taak voor de trillingsanalist is dan de oorzaak te vinden, de angel eruit te halen en zo de bedrijfszekerheid herstellen.

 

Bij trillingsanalyse gaat het vooral om machinekennis. Aan de basis van elke trillingsanalyse staat de vraag: hoe kan deze machine zich zoal gedragen en misdragen? Daaruit volgt een lijstje van mogelijke ‘root causes’. Vervolgens wordt voor elke potentiële root cause een meetprogramma bedacht (wat moet ik hoe, waar, wanneer, onder welke omstandigheden meten) waarmee een root cause tot werkelijke oorzaak kan worden gepromoveerd dan wel afgevoerd van de lijst.

 

In dit leerboek wordt getracht jarenlange praktische ervaring in het vakgebied trillingsnalyse roterende machines toegankelijk te maken voor geinteresseerden: service engineers, studenten en zij die beroepshalve verantwoordelijk zijn voor het hoofdpijn dossier ‘trillingen’. Theoretische wiskundige onderbouwing wordt bewust achterwege gelaten. Is ook niet echt nodig in de dagelijkse praktijk.

 

Ook dit leerboek evolueert. In de loop van de tijd zullen er hoofdstukken worden toegevoegd en de meest recente versie staat op deze website.

 

LEERBOEK TRILLINGSANALYSE

 

Dit document is met bronvermelding vrij beschikbaar voor onderwijs doeleinden.

Open het document hier.